TERAPIE

Psychologické poradenství,
psychoterapie, osobnostní rozvoj

Mgr.
SOŇA BITTNEROVÁ

psycholožka
a psychoterapeutka

TERAPIE

Psychologické poradenství,
psychoterapie, osobnostní rozvoj

Mgr.
SOŇA BITTNEROVÁ

psycholožka
a psychoterapeutka

vzdělání
a zkušenosti

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s praxí v individuální psychoterapii dospělých a dospívajících.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v postmoderní terapii (Gaudia) akreditovaný ČAP. Dále se průběžně vzdělávám, absolvovala jsem například Motivační rozhovory, kurz Krizové intervence, kurz Mindfulness, kurz Práce s traumatem atp., samozřejmě také využívám supervizi.
Dva roky jsem pracovala jako psychoterapeutka v centru Anabell, kde jsem pracovala s lidmi s poruchou příjmu potravy, předtím jsem se zaměřovala na práci s lidmi ohroženými (nejen) domácím násilím. Ve své soukromé praxi se kromě tématu poruch příjmu potravy věnuji především tématům sebedůvěry a sebevědomí, vztahovým tématům, ale také osobnímu rozvoji, úzkostem a mnoha dalšímu.

Můžete se na mě obrátit, pokud vás trápí

  • Poruchy příjmu potravy
  • Sebedůvěra, sebehodnota, sebevědomí
  • Vztahové potíže a komunikace
  • Osobní rozvoj
  • Psychické problémy (úzkosti, deprese, panické ataky,…)
  • Psychosomatické potíže
  • Kariérní rozvoj, seberealizace, produktivita
  • Emoční problémy
  • Vztek, agresivita
  • Zvládání stresu

TerapEutické
služby

Poskytuji psychoterapii, psychologické poradenství a osobnostní rozvoj pro dospělé a dospívající klienty (16+). Při terapii se zaměřuji na klienta, na témata, která přináší. Je pro mě důležitý respekt k jedinečnosti každého z vás, nevystupuji jako odborník nebo expert na váš život, ale spíše jako průvodce. Hledání řešení obtíží, odpovědí či porozumění situacím a stavům bude naše společná práce.

Praktické informace

Terapie mohou probíhat v rámci osobního setkání anebo online. Osobní konzultace probíhají v Praze na Žižkově.

Cena: 1000 / 60 minut. Cena za online konzultaci je stejná jako za osobní setkání. 

Párové konzultace: cena 1800/ 90 minut.

Domluvené setkání je možné zrušit nejpozději 24 hodin předem. Dojde-li ke zrušení později, je nutné zaplatit celou částku.

Platba je možná převodem na účet, případně v hotovosti nebo přes QR kód.

kontakty

3 + 10 =

E-mail: sona.bittnerova@gmail.com

Telefon: +420 735 508 144 (prosím, preferujte email)

Adresa: Cimburkova 21, Praha 3 – Žižkov, 130 00